Vergelijkend onderzoek

Vergelijkend onderzoek

Vergelijkend onderzoek biedt inzicht in de prestatie gerelateerde verschillen en aantrekkelijkheids-gerelateerde verschillen van diverse varianten. Vanuit dit onderzoek wordt vervolgens bepaald welke versie het gewenste resultaat levert.

Vergelijkend onderzoek

Vergelijkend onderzoek doet precies wat het zegt: het vergelijkt twee of meer stimuli met elkaar. Denk hierbij aan het vergelijken van verschillende designs voor een website of verpakking. De uiteindelijke resultaten zijn concrete aanbevelingen over de aantrekkelijkheid of prestatie van de onderzochte stimulus. Vergelijkend onderzoek met behulp van eye tracking voegt nog een extra dimensie toe, omdat het nu beter te verklaren is waarom ontwerp A beter werkt dan ontwerp B. In vergelijkend onderzoek zijn er twee richtingen. Ten eerste kunnen prestatie gerelateerde verschillen worden onderzocht. Ten tweede kunnen aantrekkelijkheids-gerelateerde verschillen worden onderzocht.

Prestatie gerelateerde verschillen

Wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld hoe gemakkelijk iets te vinden is, hoe gemakkelijk informatie verwerkt wordt of wat de belasting is voor de gebruiker, gaan we op zoek naar prestatie gerelateerde verschillen. Met behulp van de eye tracker kunnen subtiele observaties worden gedaan die voor het gewone oog moeilijk te zien zijn.

Aantrekkelijkheids-gerelateerde verschillen

Wanneer u vragen heeft over de aantrekkelijkheid van een verpakking, folder of website, richtten wij ons op aantrekkelijkheids-gerelateerde verschillen. Het kiezen van onder andere de juiste lay-out kan een aanzienlijk verschil maken in de interactie met uw klanten. Aan de hand van het onderzoeken van aantrekkelijkheids-gerelateerde verschillen kunnen concrete keuzes worden gemaakt over welke ontwerpen uiteindelijk voor uw product of website het beste zijn.

Vergelijkend onderzoek

1249
  • Analyserapport
  • 16 Respondenten
  • A/B test