Beschrijvend onderzoek

Beschrijvend onderzoek

Beschrijvend onderzoek biedt inzicht in de cognitieve processen. Dit zijn waarneembare processen zoals gedrag op een website en respondentenfeedback. Vanuit dit onderzoek kunnen gebruiksproblemen worden geïdentificeerd of verklaard.

Beschrijvend onderzoek

Beschrijvend onderzoek biedt inzicht in de cognitieve processen. Dit zijn waarneembare processen zoals gedrag op een website en respondentenfeedback. Vanuit dit onderzoek kunnen gebruiksproblemen worden geïdentificeerd of verklaard. Op basis van deze resultaten worden concrete aanbevelingen gedaan over het verbeteren van de stimulus.

Nu kan men denken dat als deze processen al waarneembaar zijn, er geen reden meer is om eye tracking te gebruiken. Maar het is juist eye tracking die een extra dimensie aan beschrijvend onderzoek toevoegt. Oogbewegingen kunnen namelijk dingen vertellen waar de respondent zich niet bewust van is geweest. Dit in combinatie met de respondentenfeedback vormt een completer beeld waarmee gebruikersproblemen te identificeren of te verklaren zijn. Hiermee geven we ook al de twee richtingen aan, waaruit gekozen kan worden bij beschrijvend onderzoek: Het vinden van gebruikersproblemen en het verklaren van gebruikersproblemen.

Het identificeren van gebruikersproblemen

Onderzoek naar gebruikersproblemen is geschikt voor vragen als hoe gemakkelijk wordt informatie gevonden of hoe moeilijk vindt men het uitvoeren van een taak. Tijdens of na het uitvoeren van een taak geeft de respondent feedback. Hierdoor kunnen problemen die niet meteen zichtbaar zijn aan het licht worden gebracht. De resultaten die hieruit voortkomen zijn concrete aanbevelingen die duidelijk maken waar het probleem zich bevindt.

Het verklaren van gebruikersproblemen

Soms wordt er wel een probleem opgemerkt, maar kan er niet gerealiseerd worden waaruit dit probleem voortkomt. Ook voor het verklaren van problemen kan beschrijvend onderzoek een oplossing zijn. De onderzoeker richt zijn taak specifiek in voor het probleem. Vervolgens kunnen de respondenten feedback geven over het probleem.

Door middel van de eye tracker kan er gevolgd worden hoe de respondent zich gedraagt. Deze volgt de oogbewegingen en kan zo vaststellen waar de respondent naar kijkt. Stel de respondent verwacht steeds dat het menu van de website links zit. De meeste respondenten zullen dan links naar het menu gaan zoeken. Het resultaat hiervan kan zijn dat er aangeraden wordt om het menu links te plaatsen in plaats van rechts.

Beschrijvend onderzoek

749
  • Analyserapport
  • 8 Respondenten
Populair